tel+421 31 702 0933 tel+421 905 493 902 telfacebook
tel
cart

Služby

Spoločnosť O.K. Servis SK dáva okrem vlastných dodávok ponúkaných technológií veľký dôraz na všetky súvisiace služby zákazníkovi. Tieto služby začínajú predpísanými konzultáciami a poradenskou činnosťou pre konečného zákazníka, dodávateľské firmy, projekčné firmy. Dodávané zariadenia dopravíme a nasťahujeme na miesto inštalácie aj pri značne komplikovaných transportných trasách. Prevedieme odbornú inštaláciu zariadení, s oživením dodávaného celku a zaškolením obsluhy, vrátane vstupnej revízie k predmetu dodávky. V prípade požiadaviek zaistíme i súvisiace elektroinštalačné práce.


Špecializujeme sa na :

· Predaj, servis, inštalácie záložných zdrojov UPS, jednosmerných zdrojov, striedačov, stabilizátorov napätia
· Predaj, servis, inštalácie motorgenerátorov, svetelných veží, hybridných záložných systémov
· Predaj a inštalácie staničných, trakčných, lithiových a NiCd akumulátorov
· Preventívne profylaktické prehliadky, meranie kapacity batérií, odborné prehliadky

· Vzdialené monitorovanie zariadení - dohľadové centrum

· Atypické riešenia v oblasti napájania a zálohovania elektrickej energie
· Poradenské a konzultačné činnosti, podpora pre projektantov elektro

· Komplexné dodávky na kľúč

· Prenájom zdrojov UPS

· Inštalácie a servis zabezpečovacích a kamerových systémov


 


    
 

Samostatnou kapitolou, na ktorú môže byť naša spoločnosť právom hrdá je jej záručný a pozáručný servis. Naša spoločnosť poskytuje všetkým zákazníkom nepretržitú pohotovosť servisu 24 hodín denne, 365 dní v roku. Štandardná zmluvná doba servisného zásahu je 24 hodín a je možné ju skrátiť na napr. 12, 6, resp. 2 hodiny. Pre možnosť rýchlych servisných zásahov držíme široký sklad náhradných dielov pre dodávaný sortiment zariadení.


Môžete od nás očakávať:

· Predpredajný servis s vykonaním analýzy potrieb zákazníka a bezplatnými konzultáciami
· Zaistenie projektovej dokumentácie
· Dodávku a montáž komplexného energosystému pre neobmedzene dlhé zálohovanie
· Východiskovú revíziu k našim dodávkam
· Príručky v slovenskom jazyku
· Bezplatné zaškolenie užívateľov
· Záručný a pozáručný servis
· Po dohode vykonávanie profylaktických prehliadok počas celej doby životnosti dodávaných zariadení